• aXichem ingår distributionsavtal med Chr. Olesen Group

  (Publicerad 22-09-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem AB (publ) Delårsrapport, januari–juni 2017

  (Publicerad 24-08-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem utser Lucas Altepost till vice VD och förstärker fokus på försäljning inom foder och kosttillskott

  (Publicerad 18-08-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem har slutfört tester som visar att aXiphen® hämmar salmonella hos svin

  (Publicerad 03-07-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem reviderar tidplanen avseende Novel Food-godkännande för aXiphen®

  (Publicerad 26-06-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem ser mycket positiva resultat av aXiphen® som salmonellahämmare hos kycklingar i kommersiell produktionsanläggning

  (Publicerad 20-06-2017)

  Läs PDF...

 • Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)

  (Publicerad 31-05-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem AB(publ) Kvartalsrapport Januari - mars 2017

  (Publicerad 24-05-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem genomför tester av aXiphen® som salmonellahämmare hos svin i samarbete med foderproducent

  (Publicerad 23-05-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem ansöker om GRAS-godkännande för försäljning av aXiphen® på amerikanska marknaden

  (Publicerad 19-05-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem fördjupar samarbetet med europeisk foderproducent efter positivt testresultat

  (Publicerad 18-05-2017)

  Läs PDF...

 • Kallelse till Årsstämma i aXichem AB (publ)

  (Publicerad 02-05-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning 2016

  (Publicerad 26-04-2017)

  Läs PDF...

 • Styrelseförändring i aXichem

  (Publicerad 03-04-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem påbörjar rekryteringen av ny VD samt planerar för kontor i Sverige

  (Publicerad 20-03-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké 2016. Kvartalsrapport 4, oktober – december 2016

  (Publicerad 23-02-2017)

  Läs PDF...

 • aXichems företrädesemission övertecknad

  (Publicerad 22-12-2016)

  Läs PDF...

 • aXichem offentliggör informationsmemorandum i samband med bolagets fullt garanterade företrädesemission uppgående till 23,6 MSEK

  (Publicerad 02-12-2016)

  Läs PDF...

 • aXichems VD Torsten Helsing presenterar bolaget på RedEye Investor After Work

  (Publicerad 01-12-2016)

  Läs PDF...

 • aXichem AB (publ) Kvartalsrapport Januari-september 2016

  (Publicerad 24-11-2016)

  Läs PDF...