aXichems foderingrediens, aXiphen-feed®, har utvecklats för användning vid uppfödning av kyckling och svin.

Vid användning av produkten uppnår kyckling- och svinuppfödarna flera ekonomiska fördelar, bland annat reducerad förekomst av salmonellainfektion i bestånden samt ökad foder-effektivitet.