Bio-repellenter är ämnen som används för att stöta bort - repellera - oönskade biologiska organismer från installationer eller områden. Organismer som det är naturligt att använda bio-repellenter mot kan vara allt från havstulpaner och musslor till gnagare, älgar, björnar och elefanter. Bio-repellenter som stöter bort oönskade biologiska organismer skiljer sig från till exempel biocider som skyddar genom att döda de oönskade organismerna.

aXichem har utvecklat en repellent, aXiphen-repellent®, som är en högeffektiv bio-repellent med minimal påverkan på ekosystemet. På grund av produktens unika kemiska egenskaper kan aXiphen® användas inom en lång rad områden både på land och i marina miljöer. Användningsområdena inkluderar bland annat:

  • Skydd mot fouling på fartyg och marina installationer
  • Skydd mot skadedjursangrepp i jord- och skogsbruk
  • Skydd mot skadedjursangrepp på till exempel kabelinstallationer i byggnader och markkablar

aXiphen® skyddar dina tillgångar.